Általános szerződési feltételek

Textilomanie s.r.o., azonosítószám:04788494, iktatószám:C 91898, bejegyezve a brünni regionális bíróságon, székhely: Brno: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno.

(a továbbiakban"Általános Szerződési Feltételek" vagy"ÁSZF")

 1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

"eshop" jelen Általános Szerződési Feltételekben az Eladónak a Weboldalon keresztül üzemeltetett online áruházát jelenti.

A"Vevő" a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Fogyasztó és a Vállalkozó gyűjtőfogalma.

"Polgári Törvénykönyv " jelen ÁSZF-ben a módosított 89/2012. sz. törvényt, a Polgári Törvénykönyvet jelenti.

"Vállalkozó" a jelen Általános Szerződési Feltételekben az Art. A Polgári Törvénykönyv 420. §-a értelmében az Eladó internetes áruházának olyan vásárlója, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére kereskedelmi vagy hasonló tevékenységet folytat, azzal a szándékkal, hogy azt következetesen nyereségszerzés céljából végzi, valamint az Eladó internetes áruházának olyan vásárlója, aki az Eladóval saját üzleti, gyártási vagy hasonló tevékenységéhez kapcsolódóan vagy önálló foglalkozásának gyakorlása során köt szerződést, vagy olyan személy, aki a Polgári Törvénykönyv 420. § (1) bekezdése értelmében vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésben megadja azonosító számát, úgy tudomásul veszi, hogy rá az ÁSZF-ben a vállalkozókra (a továbbiakban is: Vevő - Vállalkozó) vonatkozó szabályok vonatkoznak.

"Eladó" a jelen Általános Szerződési Feltételekben a Textilomanie s.r.o. kereskedelmi társaságot jelenti, azonosítószám:04788494, iktatószám:C 91898, bejegyezve a brünni regionális bíróságon, székhely: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, amely a Polgári Törvénykönyv 420. szakasza szerinti vállalkozó, vagy adott esetben más olyan jogi személy, amellyel az Eladó pénzügyi kapcsolatban áll.

"Szerződő fél" jelen ÁSZF-ben egyrészről az Eladót, másrészről a Vevőt jelenti.

"Fogyasztó" jelen Általános Szerződési Feltételekben minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül szerződést köt az Eladóval, vagy más módon üzletet köt az Eladóval, és egyben az Eladó internetes áruházának vásárlója. A "Fogyasztó" kifejezés értelmezésével kapcsolatos kétség esetén a Polgári Törvénykönyv 419. §-a szerinti értelmezés (a továbbiakban is: "Vevő - fogyasztó") megfelelően alkalmazandó

"Adminisztrátor" a jelen Általános Szerződési Feltételek XI. cikkében az Eladót jelenti.

"Weboldal" a jelen Általános Szerződési Feltételekben a következő weboldalt jelentihttps://www.elerhetootthon.hu

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák különösen az Eladó és a Vevő kölcsönös jogait és kötelezettségeit az Eladótól a Vevőnek történő eladás és vásárlás során, valamint a Polgári Törvénykönyv 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésből (a továbbiakban: "adásvételi szerződés" vagy"szerződés") eredő kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket is.

 2. Ha a Vevő az Eladó által nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesz, amelyekre az Eladó különleges feltételei vonatkoznak, akkor az ilyen szolgáltatásokra vonatkozóan a vonatkozó különleges feltételek irányadóak a jelen Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

 3. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadása feltétele az Eladóval való szerződéskötésnek, különösen távoli elektronikus kommunikáció és/vagy e-shop útján, valamint a Vevő felhasználói fiókjának létrehozásának az Eladó weboldalán. A Vevő a webáruházon belüli felhasználói fiók létrehozásával, a megrendelőlap Eladónak történő elküldésével és/vagy bármely más hasonló módon az Eladóval való adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat megtételével kifejezi feltétlen hozzájárulását a jelen Általános Szerződési Feltételekhez, és vállalja azok betartását, valamint egyúttal hozzájárulását adja az Eladónak személyes adatainak a jelen Általános Szerződési Feltételek XI. cikke szerinti feldolgozásához. A Vevő nem köthet szerződést az Eladóval, illetve nem hozhat létre felhasználói fiókot a Weboldalon anélkül, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekhez hozzájárulna.

 4. A megrendelés elküldésével a Vevő megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-et, amely a III. cikkben szereplő szerződéskötést megelőző tájékoztatók, a Panaszkezelési szabályzat, az Adatvédelmi szabályzat és a "Szállítási és fizetési módok" opció feltételei szerves részét képezi, és kifejezetten elfogadja azokat a megrendelés elküldésekor érvényes és hatályos változatban.

 1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

 1. Azáltal, hogy a Vevő elektronikus úton és/vagy az Eladó weboldalán keresztül megrendeli az árut, megerősíti, hogy elolvasta ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, elfogadja azokat, és hogy a megrendelés leadása előtt lehetősége volt kellő időben megismerkedni velük.

 2. Felhasználói fiók.A Vevőnek a Weboldalon történt regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületén keresztül adhat le árubeszerzést (a továbbiakban: felhasználói fiók).

 3. A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

 4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

 5. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát, és hogy harmadik személyek számára esetlegesen kedvezményes áron vásároljon árut.
 6. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben (beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket) foglalt kötelezettségeit.

 7. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 8. Ha az üzlet webes felülete lehetővé teszi, akkor lehetőség van arra is, hogy regisztráció nélkül, közvetlenül az üzlet webes felületéről rendeljen árut.

 9. A webáruház webes felületén elhelyezett valamennyi ajánlat és árubemutató tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a Vevő megrendelésének elfogadását (elfogadását) megerősítő e-mail kézbesítésének pillanatában jön létre, amelyet az Eladó e-mailben küldött a Vevőnek a megrendelésében megadott e-mail címére. Az Eladó és a Vevő kifejezetten kizárja a Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének alkalmazását a szerződéses kapcsolatukra.

 10. A vevő a webáruházban a szerződés megkötéséhez szükséges egyes technikai lépéseket úgy teszi meg, hogy először a kívánt teljesítményt (árut) a kosárba helyezi. Mielőtt a megrendelés elküldésre kerül az Eladó részére, a Vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítani a megrendelésben megadott adatokat, a Vevőnek pedig lehetősége van az adatbevitelből adódó hibák felismerésére és kijavítására a megrendelés leadása előtt. A Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni az áru megrendelésekor. Erre tekintettel a megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

 11. Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a megrendelésben megadott e-mail címére küldött e-mailben. A Vevő és az Eladó között létrejött szerződés az Eladó elektronikus archívumában kerül tárolásra. Ez a visszaigazolás vagy annak elmaradása azonban nem érinti a szerződés létrejöttét.

 12. Az így létrejött szerződés csak a felek megállapodásával módosítható vagy mondható fel a jelen ÁSZF-nek megfelelően vagy jogi okokból.

 13. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek az Eladó árujára vagy annak egy részére vonatkozó, benyújtott megrendelés formájában tett ajánlatát ne fogadja el, és azt egyoldalúan elutasítsa, különösen abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt árut már nem gyártják vagy szállítják, már nem áll rendelkezésre, vagy az adott áru szállítójának ára jelentősen megváltozott, vagy a Vevő által megrendelt áru ára jelentősen megváltozott és/vagy a Vevő által megrendelt áruhiba vagy tévedés az árajánlatban, az áru azonosításában és leírásában és/vagy hiba vagy tévedés az árnak az Eladó weboldalán történő közzétételében, bármilyen okból kifolyólag. Erről a tényről az Eladó tájékoztatja a Vevőt tájékoztató telefonhívással vagy a Vevő megrendelésében megadott e-mail címére küldött e-mailben. Amennyiben a Vevő a szerződés létrejötte előtt a megrendelt áru vételárának egy részét vagy egészét kifizette, ezt az összeget visszatéríti arra a bankszámlára, amelyről a vételárat kifizette, amennyiben az Eladó nem fogadja el a megrendelését.

 14. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha személyes adatokkal való visszaélés, hitelkártyával való visszaélés stb. történt, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása miatt, a Vevőt tájékoztatja az ilyen eljárásról. Az Eladó fenntartja továbbá a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha egy kedvezményes vagy hasonló utalványt jogosulatlanul, annak feltételeit megszegve használnak fel, különösen olyan esetekben, amikor: a) a kedvezményes utalványt más árura használják fel, mint amire azt szánták; b) a kedvezményes utalványt egy másik kedvezménnyel együtt használják fel, még akkor is, ha ezen kedvezmények összeadását nem tiltották meg kifejezetten; c) az Eladó megállapítja, hogy a kedvezményes utalványt már felhasználták. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti esetekben az adásvételi szerződés nem jöhet érvényesen létre, és a Vevő azt is tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult többek között jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozni.

 15. Az Eladó a megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) mindig jogosult arra, hogy a Vevőtől további megerősítést kérjen a megrendeléséről (például írásban, e-mailben vagy telefonon), mielőtt a Vevőnek elküldi a visszaigazoló e-mailt.

 16. A Vevő ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távkommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívás költségei) a Vevő viseli.

 17. Az Eladó a Polgári Törvénykönyv 2132. §-a értelmében fenntartja a tulajdonjogot a megrendelt árura, aminek következtében a Vevő csak az adásvételi szerződés szerinti vételár teljes kifizetésével válik az áru tulajdonosává. Az áru károsodásának kockázata a fogyasztónak minősülő Vevőre az áru fuvarozótól vagy közvetlenül az Eladótól vagy más személytől történő átvételének pillanatában száll át. Az áru sérülésének kockázata az Eladó vagy más személy által a Vevőnek vagy az első fuvarozónak történő átadás pillanatában száll át a Vevőre, aki vállalkozó. Ugyanez a kárveszély átszállásának hatása, ha a Vevő vállalkozó, akkor is érvényesül, ha a Vevő nem veszi át az árut, bár az Eladó, a fuvarozó vagy más személy lehetővé tette számára, hogy rendelkezzen az áruval. Az áru károsodása, amely azt követően következik be, hogy a kárveszély a Vevőre szállt, nem érinti a Vevő vételárfizetési kötelezettségét, kivéve, ha az Eladó a kárt kötelezettsége megszegésével okozta.

 18. Ha az Eladó az áruval együtt a Vevőnek ingyenes promóciós juttatást, például bónuszt vagy ajándékot biztosít, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az árura vonatkozó vásárlási szerződéstől, amellyel kapcsolatban a Vevő ajándékot vagy ingyenes bónuszt kapott, a vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Vevő köteles az áruval együtt biztosított ajándékot vagy egyéb ingyenes bónuszt az Eladónak a vásárlási szerződésből visszaadni.

 19. A vevő vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

 1. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI MÓDOK

 1. A Weboldalon feltüntetett árucikkek árai szerződéses jellegűek és az adott megrendelésre a Vevő általi benyújtás időpontjában érvényesek. A Weboldalon található összefoglalókban és ajánlatokban szereplő árak ÁFA nélkül és ÁFA-val együtt is szerepelnek, valamint az árak tartalmaznak minden egyéb adót és díjat is, kivéve a szállítási és a választott fizetési móddal kapcsolatos díjakat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg a webáruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy az árukat egyedileg megállapított árfeltételekkel értékesítse.

 2. A vételárhoz a törvényes mértékű HÉA-t kell hozzáadni.

 3. A postai úton vagy szállítási szolgáltatással küldött árukat a Weboldalon a Szállítási és fizetési módok menüpontban ( https://www.elerhetootthon.hu/hogyan-vasaroljunk/) található érvényes árlista szerint számoljuk fel.

 4. Nehéz és terjedelmes szállítmányok esetén az ár a fuvarozó érvényes árlistája szerint kerül meghatározásra, és a Vevővel kerül egyeztetésre.

 5. A Vevő az adásvételi szerződés szerinti áru árát és a szállítási díjat a megrendelésében megadott választása szerint az alábbi módon fizetheti meg az Eladónak:

 

 1. Előre utalásos fizetés az Eladó 2200968963/2010 számú bankszámlájára történő banki átutalással.Banki előre utalásos fizetés esetén az Eladó előlegszámlát állít ki a Vevőnek, amely alapján a Vevő a vételárat teljes egészében kifizeti. Amennyiben az árut postai úton vagy szállítási szolgáltatással küldik el, nem kerül felszámításra fuvardíj, és/vagy
 2. utánvétellel a Vevő által a megrendelésben megadott helyen, és/vagy
 3. A "Twisto Pay" fizetést a Twisto payments a.s., azonosítószám: 01615165, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, B részleg, 19085. számú betét, székhelye: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Prága 1, Twisto számla alapján, a Twisto payments a.s.-re történő engedményezéssel nyújtja, a"TWISTO" szolgáltatás általános szerződési feltételeibena Twisto payments a.s.-re vonatkozó, meghosszabbított futamidejű fizetési igényt, a"TWISTO" szolgáltatás ügyfeleinek szóló általános szerződési feltételekbenmeghatározott feltételek szerint. Abban az esetben, ha a Vevő az Eladó által közvetített és a Twisto payments a.s. által nyújtott "Twisto Pay" szolgáltatást veszi igénybe, a Vevő köteles a fizetést (azaz a teljes vételárat és a szállítási költséget) az áru átvételétől számított 14 napon belül megfizetni. Az adásvételi szerződés megkötése úgy jön létre, hogy a Vevő kitölti a megrendelést, az Eladó elfogadja a megrendelést (e-mailben küldött írásbeli visszaigazolással), és a Vevő kifizeti a megrendelt árut, vagy igénybe veszi a "Twisto" szolgáltatást. A Vevő elfogadja, hogy a Twisto Pay szolgáltatásnak a Kereskedő kosarában történő kiválasztásával és a fizetés Twisto általi utólagos jóváhagyását követően a Vevő elfogadja az"Általános Szerződési Feltételeket a "TWISTO" ügyfelek számára, és/vagy
 4. Alternatívaként a szerződés megkötésekor a Weboldalon - az Eladó webáruházában - megadott egyéb fizetési módokon/lehetőségeken keresztül.
 1. Utánvétel esetén a vételár a megrendelt áru átvételekor fizetendő.

 2. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó az általános forgalmi adó fizetője. Az adóigazolást - számlát az Eladó az áru árának kifizetését követően állítja ki a Vevő részére, és a leszállított áruval együtt küldi meg.

 3. Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

 4. Ha a Vevő által az Eladónak teljesített kifizetés megfelel az értékesítés nyilvántartásba vételének feltételeinek az értékesítés nyilvántartásba vételéről szóló 112/2016. sz. törvény szerint, akkor az alábbiak érvényesek: "Az értékesítési nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett értékesítést az adóügyi ügyintézőnél online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül."

 5. Ha bármelyik fél a Szerződés szerinti bármely kifizetéssel késedelembe esik, a másik fél jogosult a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően késedelmi kamatot követelni. Amennyiben a Vevő vállalkozó, pénzbeli kötelezettsége nem teljesítése esetén a ki nem fizetett összeg 0,1%-ának megfelelő összegű kötbért állapít meg minden egyes késedelmes napra.

 6. Ha a Vevő nem veszi át a megrendelt árut attól a naptól számított 10 (tíz) napon belül, amikor az Eladó, a fuvarozó vagy más személy ezt lehetővé tette, vagy ha az áru átvételét indoklás nélkül megtagadja, köteles az áru vételárának 10%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni.

 7. Az Eladó jogosult a szerződéstől haladéktalanul elállni, ha a Vevő a vételár megfizetésével 10 napot meghaladóan késedelembe esik, és különösen, ha a Vevő a szerződésből, a jelen ÁSZF-ből és/vagy a jogszabályokból eredő egyéb kötelezettségeit megszegi.

 8. A kötbér megfizetése nem érinti az Eladónak a felmerült károk megtérítésére vonatkozó jogát.

 9. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a termékek végső árai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egész koronára kerekítés után kerülnek feltüntetésre, így bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy az összes megvásárolt termék végső összege kis mértékben eltérhet az így feltüntetett vételártól, ez az egész koronára kerekítés miatt következik be. A vételár részletes, filléres bontása mindig megtalálható a Vevő kosarában.

 10. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek, ha az akciós termék darabszámát megadták, vagy meghatározott ideig. Az eredeti ár az áru/szolgáltatás azon árát jelenti, amelyen az Eladó az adott árut/szolgáltatást kínálta, az esetleges bónuszok, az Eladó által üzemeltetett webáruházban az eladást elősegítő marketingakciók és egyéb kedvezményes akciók figyelembevétele nélkül, illetve a gyártó vagy forgalmazó által nem kötelezően ajánlott árat, amelynél mindig a termék piaci árszintjét jobban tükröző ár kerül feltüntetésre.

 11. A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor az Eladó és a Vevő közötti szerződés nem jön létre, különösen abban az esetben, ha a Vevő az Eladó hibájából vagy tévedéséből és/vagy bármely más okból tévedésből közzétett áron rendel árut, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől a jelen ÁSZF IX. cikke szerint elállni, még azt követően is, hogy a Vevő megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Ebben az esetben az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt tájékoztatni. Példák a helytelenül közzétett árra különösen a következő esetekben: a) az áru ára első ránézésre helytelen (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat); b) az áru ára egy vagy több számjegyet meghalad vagy hiányzik; c) az árura vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, anélkül, hogy az áru egy különleges marketingakció vagy egy különleges szimbólummal jelölt értékesítési esemény része lenne, stb. Az Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy az Eladó információs rendszere automatikusan jelezheti, hogy az áru akciós vagy akciós stb. Amennyiben kétség merül fel, hogy az áru valóban akciós-e, vagy az áru árában nyilvánvaló hiba van, a Vevő ezért köteles felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és ellenőrizni az ár helyességére vonatkozó információkat.

 1. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS

 1. A megrendelt áruk szállítása a lehető leghamarabb megtörténik, a rendelkezésre állás és az üzemeltetési lehetőségek függvényében. Az átvétel helye a Vevő megrendelése alapján kerül meghatározásra. Az áru leszállításának maximális határideje a szerződéskötéstől, illetve a vételár kifizetésétől számított 14 (tizennégy) nap, ha az áru leszállítása előtt kell kifizetni. Ha a körülmények arra utalnak, hogy ez a határidő nem tartható be, az Eladó a határidő lejárta előtt e-mailben vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Vevővel.

 2. A rendeltetési címre történő kiszállítást az Eladó biztosítja az Eladó által választott módszerek egyikével.

 3. A megrendelt árut tartalmazó szállítmány tartalmazza az eredeti adóigazolást, az áru használati utasítását és a jótállási jegyet (ha kiadták).

 4. A megrendelt árukat a Vevő megrendelésében megadott választása szerint futárszolgálattal szállítjuk ki.

 5. Az Eladó és a Vevő megállapodhatnak a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottól eltérő szállítási módban is, amely esetben a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

 6. Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésében meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos szükséges költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos szükséges költségeket.

 7. Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

 8. Amennyiben a megrendelt áru kiszállítása bármely okból több szállítmányban/szakaszban történne, a Vevő és az Eladó megállapodnak abban, hogy az egyes szállítmányok részvásárlási szerződésnek minősülnek, és azok megkötése a jelen ÁSZF 2. cikkében meghatározott módon történik, minden egyes szállítmányra vonatkozóan, azaz az Eladó a személyes fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címre visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés minden egyes részének átvételét (elfogadását). A Vevő tudomásul veszi, hogy egy részvásárlási szerződés megkötése (megrendelésének egy részére vonatkozóan) nem jogosítja fel további részvásárlási szerződés megkötésére a megrendelésének többi részére vonatkozóan. A megrendelt áru részekben történő szállítása és részvásárlási szerződések megkötése esetén az áru szállításával kapcsolatos szolgáltatások költségei a teljes megrendelés vonatkozásában (például szállítási költségek vagy utánvétköltségek) az első megkötött részvásárlási szerződéssel együtt kerülnek átruházásra és teljes mértékben felszámításra, a Vevő által az Eladó webáruházában a megrendelés leadásakor elfogadott összegben. Az Eladónak a szállítási szolgáltatások költségeinek megtérítésére való jogosultsága csak akkor szűnik meg (és az Eladó köteles megtéríteni ezeket a költségeket, ha azokat a Vevő fizette), ha egy megrendelés keretében valamennyi megkötött részszerződés érvényesen felmondásra kerül, és ezzel egyidejűleg (adott esetben) az Eladó tájékoztatta a Vevőt, hogy a megrendelés még el nem fogadott részei (bármilyen okból) már nem kerülnek elfogadásra. Az áru utánvéttel történő kifizetése esetén az első megkötött részvásárlási szerződésből származó áru el nem fogadásával megszűnik a megrendelésből származó áru leszállításával kapcsolatos szolgáltatások költségeinek kifizetésére való jogosultság is.

 9. A szállítási határidők meghosszabbodnak abban az esetben, ha az Eladót vis maior, például akaratától függetlenül felmerülő, előre nem látható és elháríthatatlan rendkívüli akadály, beleértve a világjárvány, háború és hasonló konfliktusok következményeit is, ideiglenesen vagy tartósan akadályozza a teljesítésben. Ez akkor is érvényes, ha ilyen körülmények az Eladó beszállítói és alvállalkozói esetében merülnek fel, vagy ha az Eladó saját üzemszünetéről van szó. A fentiek vonatkoznak azokra a körülményekre is, amelyek a fenti feltételek teljesülése esetén megakadályoznák az Eladót abban, hogy a Vevőnek teljesítsen.

 10. A felek megállapodása, hogy az árut a szerződésben meghatározottnál későbbi időpontban szállítják le, nem érinti az eredeti fizetési határidőt.
 1. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

 1. A Vevő-Fogyasztó jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni az azt követő naptól számított 30 napos meghosszabbított határidőn belül, amikor ő vagy az általa kijelölt harmadik személy (a fuvarozó kivételével) átvette az árut (olyan szerződés esetén, amelynek tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, attól a naptól számított 30 napon belül jogosult elállni, amikor ő vagy az általa kijelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - átvette az utolsó áruszállítást). Az elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladónak.

 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru szállítására vonatkozó szerződéstől, a romlandó áru szállítására vonatkozó szerződéstől, valamint a romlandó árutól többek között nem lehet elállni, olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a szállítást követően más áruval visszafordíthatatlanul összekevertek, olyan lezárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha az eredeti csomagolás megsérült.

 3. Az elállási jog gyakorlása érdekében a Fogyasztónak egyoldalú jogcselekmény útján (például postai szolgáltatón keresztül küldött levélben, faxon vagy e-mailben a info@elerhetootthon.hu címre) kell tájékoztatnia az Eladót a szerződéstől való elállásáról. A Fogyasztó a szerződéstől való elálláshoz használhatja az Eladó weboldalán található mellékelt mintanyomtatványt (ez azonban nem kötelessége), ebben az esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül szöveges formában visszaigazolja a Fogyasztónak az elállás kézhezvételét.

 4. Az elállási határidő betartásához elegendő az elállást a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.

 5. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől azokban az esetekben, amikor a törvény úgy rendelkezik, például:

 1. a Vevő kívánságai szerint módosított vagy a Vevő személyére szóló áruszállítási szerződések,
 2. olyan szolgáltatási szerződések, amelyeket az Eladó az elállási határidő lejárta előtt a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesített;
 3. olyan áruszállítási vagy szolgáltatási szerződés, amelynek ára az Eladó akaratától független pénzpiaci ingadozásoktól függ, és amelyek az elállási idő alatt bekövetkezhetnek;
 4. romlandó áruk és olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyek a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal;
 5. a Vevő kérésére a Vevő által kijelölt helyen elvégzett javítási vagy karbantartási szerződések; ez azonban nem vonatkozik a kért javításoktól eltérő utólagos javításokra vagy a kértektől eltérő pótalkatrészek szállítására;
 6. olyan zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó szerződés, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni;
 1. A Vevő-Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladó a Vevő-Fogyasztónak az áruval együtt ingyenes bónuszt vagy ajándékot ad, a Fogyasztó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés a Vevő-Fogyasztó között feltételes módban jön létre, hogy amennyiben a Fogyasztó eláll az áru vásárlására vonatkozó szerződéstől, amellyel kapcsolatban az ajándékot vagy az ingyenes bónuszt a Fogyasztónak nyújtották, az adott ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Fogyasztó köteles az Eladónak az áruval együtt nyújtott ajándékot vagy egyéb ingyenes bónuszt a vásárlási szerződésből visszaadni.

 2. Ha a Vevő - Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül a szerződés alapján tőle kapott valamennyi pénzösszeget - beleértve a szállítási költségeket is - ugyanilyen módon visszautalni neki. Az Eladó csak akkor téríti vissza a Fogyasztónak a más módon kapott pénzeszközöket, ha a Fogyasztó ehhez hozzájárult, és ha nem merülnek fel többletköltségek. Ha a Fogyasztó az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó az áru szállítási költségét a Fogyasztónak a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összegben téríti meg.

 3. A Vevő - Fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő - Fogyasztó a 14 nap lejárta előtt visszaküldi az árut az Eladónak. Ha a Vevő - Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a Vevő - Fogyasztónak a kapott pénzösszeget visszaadni, amíg a Vevő - Fogyasztó az árut át nem adja neki, vagy nem bizonyítja, hogy az árut megfelelően és véglegesen átadta az Eladónak.

 4. A Vevő - Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az 1820. § (1) bekezdés g) pontja szerint. a Polgári Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően, viseli az elállás szerinti áru visszaküldésével kapcsolatos összes költséget az Eladó részére.

 5. A Vevő-Fogyasztó felel az áru értékcsökkenéséért, amely az áru természetének és jellemzőinek - beleértve a funkcionalitását is - megismeréséhez szükségesől eltérő módon történő kezeléséből ered.

 6. Az Eladó jogosult az áruban keletkezett károk kifizetésére vonatkozó követelését egyoldalúan beszámítani a Vevő - Fogyasztó vételár-visszatérítésre vonatkozó követelésébe.
 1. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt - Fogyasztót, hogy a fenti elállási joga nem értelmezhető úgy, mint az áru ingyenes kölcsönvételére és 30 nap elteltével történő visszaküldésére vonatkozó lehetősége. A Vevő-Fogyasztónak joga van az árut csak olyan módon kezelni, amely szükséges ahhoz, hogy megismerje az áru jellegét, tulajdonságait és működését. Ha a Vevő-Fogyasztó az előző mondat megsértésével kezeli az árut, és ennek következtében a visszaküldött áru megsérül, elhasználódik, elhasználódik, a Vevő-Fogyasztó felel a visszaküldött áru értékcsökkenéséért, és az Eladó a VIII. cikk (5) bekezdésének megfelelően beszámíthatja az ezzel okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét a Vevő-Fogyasztónak az áru vételárának visszatérítésére vonatkozó igényébe.
 1. A Vevő - Fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt a Vevő - Fogyasztó előzetes kifejezett beleegyezésével nem állhat el az Eladó által teljesített szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződéstől.

 2. Az Eladó jogosult a Polgári Törvénykönyv 2001. §-ának megfelelően azonnali hatállyal egyoldalúan elállni a szerződéstől és/vagy annak részeitől, különösen abban az esetben, ha:

 1. a megrendelt áru már nem áll rendelkezésre az Eladó raktárkészletében, és/vagy
 2. a megrendelt árut már nem gyártják, és/vagy
 3. a megrendelt árut már nem szállítják le az Eladónak, és/vagy
 4. a megrendelt áru ára jelentősen megváltozott a megrendelés szerinti, elfogadott vételárhoz képest, és/vagy
 5. hiba és/vagy adminisztratív és/vagy technikai hiba történt az ajánlatban, az áru azonosításában, leírásában és/vagy az áru árának téves vagy egyébként helytelen közzététele az Eladó weboldalán, és/vagy
 6. a vevő 14 napnál hosszabb ideig késedelemben van az áru vételárának megfizetésével, és/vagy
 7. A Vevő nem veszi át a megrendelt árut az Eladó, a fuvarozó vagy más személy által az átvételre engedélyezett naptól számított tíz (10) napon belül, és/vagy
 8. Az Eladónak oka van feltételezni, hogy a Vevő téves, hamis vagy félrevezető adatokat adott meg az árubeszerzés során.
 9. Az Eladó jogosult a Vevővel - Vállalkozóval kötött szerződéstől indoklás nélkül bármikor elállni az áru Vállalkozó általi átvételének időpontjáig, amely esetben az Eladó köteles a vételárat indokolatlan késedelem nélkül visszautalni a Vállalkozónak, mégpedig arra a bankszámlára, amelyről a vételárat befizették.
 1. Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő át nem veszi az árut. Ebben az esetben az Eladó köteles a vételárat a Vevőnek haladéktalanul, késedelem nélkül, készpénzben a Vevő által megjelölt számlára visszatéríteni. Az Eladó jogosult a szerződéstől vagy annak egy részétől elállni abban az esetben is, ha a törvény ezt előírja.
 1. MINŐSÉG AZ ÁTVÉTELKOR ÉS A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

 1. Az Eladó és a Vevő jogaira és kötelezettségeire a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, különösen az 1914-1925. §, a 2099-2117. § és a 2161-2174b. § rendelkezései az irányadók.

 2. A Polgári Törvénykönyv 2161. §-a értelmében az Eladó felelős a Fogyasztóval szemben azért, hogy az általa megrendelt áru átvételkor hibátlan legyen, azaz. különösen azért, hogy az áru a Fogyasztó általi átvétel időpontjában a felek között megállapodott tulajdonságokkal rendelkezik, megállapodás hiányában pedig az áru az Eladó vagy a gyártó által leírt vagy a Vevő által az áru jellegére tekintettel elvárt tulajdonságokkal rendelkezik, és az Eladó által végzett reklám alapján az áru rendeltetésszerű használatra alkalmas, az Eladó azt állítja, hogy az áru a saját felhasználására vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják, az áru minőségében vagy kivitelében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg, az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A valóságban és az elektronikus megjelenítő eszközökön megjelenő színárnyalatok közötti különbség azonban nem tekinthető az áru hibájának.

 3. Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy a termék átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a termék:

  1. megfelel az elfogadott leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint minőségnek, funkcionalitásnak, kompatibilitásnak, átjárhatóságnak és egyéb elfogadott jellemzőknek,
  2. alkalmas arra a célra, amelyre a vevő igényli, és amelyhez az eladó hozzájárult,
  3. a megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasításokkal, beleértve az összeszerelési vagy telepítési utasításokat is.

 4. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy a megállapodás szerinti tulajdonságokon túlmenően:

  1. a termék alkalmas arra a célra, amelyre általában használják, beleértve a harmadik felek jogait, a jogszabályokat, a műszaki szabványokat vagy - ha nincsenek műszaki szabványok - az iparági gyakorlati kódexeket,
  2. a termék mennyiségében, minőségében és egyéb jellemzőiben - beleértve a tartósságot, funkcionalitást, kompatibilitást és biztonságot - megfelel az azonos típusú termékek szokásos jellemzőinek, amelyeket a Vevő ésszerűen elvárhat, figyelembe véve az Eladó vagy az azonos szerződéses láncban szereplő más személy által tett nyilvános nyilatkozatokat is, különösen a reklámokat vagy a címkézést,
  3. a terméket tartozékokkal együtt szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési útmutatót és egyéb, a Vevő által ésszerűen elvárható használati utasításokat; és
  4. a termék minőségében vagy kivitelezésében megfelel az Eladó által a szerződés megkötése előtt a Vevőnek átadott mintának vagy mintadarabnak.

 5. A fenti bekezdés nem alkalmazandó, ha az eladó a szerződés megkötése előtt kifejezetten tájékoztatta a vevőt arról, hogy a termék valamely tulajdonsága eltér, és a vevő a szerződés megkötésekor kifejezetten beleegyezett ebbe.

 6. A panasz nem indokolt, különösen akkor, ha:

  1. a hiba már az átvételkor is fennállt, és a hiba miatt a vételárból engedményt állapítottak meg.
  2. a hibát a vevő okozta, és azt nem rendeltetésszerű használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, túlzott terhelés, a vevő beavatkozása vagy mechanikai sérülés okozta.
  3. az árut olyan körülmények között használják, amelyek a hőmérséklet, a por, a páratartalom, a kémiai és mechanikai környezeti hatások tekintetében nem a szokásosnak megfelelőek
  4. a hibát az eladó által nem befolyásolható külső esemény okozta (természeti katasztrófák, vis maior, hálózati körülmények).
  5. az áru használati és esztétikai értékei a gondatlan használat miatt idő előtt kimerültek
  6. a természetes anyagok természetes tulajdonságairól van szó, nem pedig hibáról (az áru hibája nem a természetes vagy textilanyagok, a festett, csempézett vagy olajozott felületek, a fa vagy bambusz jellemző tulajdonságai, beleértve a szagot, vagy a bútorok kárpitozásának kisebb méreteltérése a tűréshatáron belül, a természetes anyagok szokásos szín- vagy szerkezeti eltérése.
  7. a hiba még alapos szakmai vizsgálat után sem jelenik meg az árun
  8. szakszerűtlen beavatkozás, nem eredeti alkatrészek használata, a paraméterek megváltoztatása, vagy ha a hibát az áru vevő vagy harmadik fél általi módosítása okozta.
  9. a hiba nem a jótállási időn belül jelentkezik

 7. Nem minősül hibának a szokásos használatból eredő kopás, illetve használt dolog esetén a korábbi használat mértékének megfelelő kopás.

 8. A Polgári Törvénykönyv 2161. szakaszának (5) bekezdésével összhangban a Fogyasztóval szemben, ha a hiba az átvételtől számított 12 hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. Ez a határidő nem jár le arra az időre, amely alatt a Vevő nem használhatja az árut, ha jogosan jelezte a hibát. A Vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a hibát ő maga okozta.

 9. A 2165. § (2) bek. A Polgári Törvénykönyv 1. §-a értelmében a Vevő - Fogyasztó jogosult a fogyasztási cikkek hibájából eredő jogát legfeljebb huszonnégy (24)napon belül gyakorolni.az átvételtől számított 24 hónaponbelül, kivéve, hogy ez nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében az olyan hiba miatt, amelyért az alacsonyabb árban állapodtak meg, az áru rendes használatából eredő elhasználódás miatt, illetve használt áruk esetében az áru használatának vagy elhasználódásának megfelelő mértékű hiba miatt, amelyet az áru a Fogyasztó általi átvételkor mutatott, ha ez az áru jellegéből kitűnik.

 10. A Vevő - Vállalkozó jogosult a kárveszély Vevőre - Vállalkozóra történő átruházásától számított legfeljebb tizenkét (12) hónapos határidőn belül élni az áruban előforduló hiba miatti igényérvényesítési jogával, még akkor is, ha az később válik nyilvánvalóvá, és/vagy esetleg az Eladó által az áru leírásában megadott határidőn belül, tekintettel a vásárolt áru szállítója és/vagy gyártója által biztosított jótállási időkre. Ez nem vonatkozik az alacsonyabb áron eladott áruk esetében olyan hiba miatt vagy olyan hiba következtében, amelyért az alacsonyabb árat állapodtak meg, a dolog szokásos használatából eredő kopás vagy elhasználódás miatt, illetve használt áruk esetében olyan hiba miatt, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel a dolog a Vevő általi átvételkor rendelkezett, ha ez a dolog jellegéből nyilvánvaló.

 11. Az Eladó legkésőbb az áru átvételekor a Vevőnek szöveges formában kiállítja a minőségi garancia igazolását (a továbbiakban: "jótállási jegy"). A jótállási jegyet világos és érthető nyelven kell megírni. Abban az esetben, ha az Eladó nem állít ki Jótállási Bizonylatot a Vevő részére, akkor az adóigazolás - számla - szolgál Jótállási Bizonylatként.

 12. A Polgári Törvénykönyv 2169. szakasza szerint, ha a dolog nem rendelkezik a Polgári Törvénykönyv 2161. szakaszában meghatározott jellemzőkkel, a fogyasztó követelheti annak eltávolítását. Választása szerint követelheti egy új, hibátlan dolog szállítását vagy a dolog kijavítását, kivéve, ha a hiba elhárításának választott módja lehetetlen vagy a másik módszerhez képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, a dolog hiba nélküli értékére és arra tekintettel kell értékelni, hogy a hiba a Vevő számára jelentős nehézségek nélkül elhárítható-e a másik módszerrel. Az Eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy ésszerűtlenül költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel a dolog a hiba nélkül rendelkezne. A Polgári Törvénykönyv 1923. §-ának, 2106. §-ának és 2107. §-ának a hibás teljesítésből eredő jogokra vonatkozó rendelkezései itt nem alkalmazandók.

 13. A Polgári Törvénykönyv 2171. szakasza értelmében a Vevő ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha:

  1. az eladó megtagadta a hiba kijavítását, vagy nem a 2170. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően orvosolta azt,
  2. a hiba ismételten jelentkezik,
  3. a hiba lényeges szerződésszegésnek minősül, vagy
  4. az eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba nem orvosolható ésszerű időn belül vagy a vevő számára jelentős kellemetlenségek nélkül.

 14. A vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a hiba jelentéktelen; úgy kell tekinteni, hogy a hiba nem jelentéktelen. A 2110. és 2111. szakasz nem alkalmazandó. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó köteles a vételárat haladéktalanul visszatéríteni a vevőnek, miután a vevő átvette a dolgot, vagy miután a vevő igazolta, hogy a dolgot elküldte.

 15. A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Eladót az általa választott jogról. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott jogát; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha a dolog hibás, a Vevő követelheti annak eltávolítását. Választása szerint kérheti egy új, hibátlan dolog szállítását vagy a dolog javítását, kivéve, ha a hiba elhárításának választott módja lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, a dolog hiba nélküli értékére és arra tekintettel kell értékelni, hogy a hiba a másik módszerrel a Vevő számára jelentős nehézség nélkül elhárítható-e. A hiba elhárítása a Vevő számára jelentős nehézség nélkül lehetséges. Az eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel a dolog a hiba nélkül rendelkezett volna.

 16. Az ésszerű árengedményt a hibátlan termék és a Vevő által átvett hibás termék értéke közötti különbségként kell meghatározni. Az áru kicserélése esetén a korábbi jótállási vagy hibafelelősségi időszak folytatódik, és nem kezdődik új időszak.

 17. A Polgári Törvénykönyv 2172. §-ának megfelelően a hibákból eredő jogokat (reklamációkat) az Eladóval szemben kell gyakorolni, azon a címen, amelyet elsősorban az elállások, panaszok és az áruk hibáiból eredő reklamációk Eladóhoz történő eljuttatására szántak:Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice.. A Vevőnek továbbá jogszerűen lehetősége van arra, hogy az Eladó űrlapján keresztül egy online űrlapon keresztül reklamációt nyújtson be: árureklám űrlap, és/vagy e-mailben a következő címre: info@elerhetootthon.hu. A reklamációnak tartalmaznia kell: 1) a megrendelés és a Vevő áru megjelölésének és azonosításának teljes körű leírását (ajánlott a megrendelés/számla másolatát vagy azonosítóját csatolni), 2) az áru hibájának megfelelő és meggyőző leírását, beleértve annak megfelelő dokumentációját (pl. a hiba megfelelő leírása és/vagy fényképek), és 3) a Vevő - fogyasztó általi későbbi kiválasztását és a Vevő igényének gyakorlását a jelen ÁSZF X. cikk 6) bekezdése szerint.

 18. Az Eladó köteles a Vevőnek haladéktalanul írásbeli visszaigazolást küldeni a reklamáció beérkezéséről, valamint arról, hogy a Vevő mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma, és a Vevő a reklamáció kezelésének milyen módját kéri. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

 19. Ha a vevő egy készletből (azaz egy csomag több darabjából) származó sérült árut reklamál, általában elegendő, ha fényképet vagy videót küld az eladónak a vevő által hibásnak vélt áruról, vagy csak a sérült részről, nem pedig az egész készletről. Ez akkor is érvényes, ha a termék több részből áll, és a vevő csak az egyik részre tart igényt. Az eladó azt ajánlja, hogy az árut lehetőleg az eredeti csomagolásban vagy más módon megfelelően becsomagolva küldje el. Az áru utánvétellel történő elküldése az eladónak nem lehetséges.

 20. A Vevő által vizsgált áruk állapotának meg kell felelnie az alapvető higiéniai előírásoknak, hogy lehetővé tegye az állapotuk vizsgálatát és a hibák felismerését. Az Eladó ajánlja, hogy a reklamációra küldött árukat megfelelően tisztítsák meg. Abban az esetben, ha az Eladóhoz a kifogásolt hibák megalapozottságának megállapítása céljából benyújtott áruk állapota nem felel meg az állapotuk vizsgálatához szükséges alapvető higiéniai követelményeknek, az ilyen árukat visszaküldjük a Vevőnek.

 21. Az Eladó nem köteles a Vevőnek csereárut biztosítani a reklamáció feldolgozásának időtartama alatt.

 22. Az Eladó köteles a reklamációról haladéktalanul, összetett esetekben három (3) napos ésszerű határidőn belül dönteni, Ez az időtartam nem tartalmazza a termék vagy szolgáltatás típusa szerint a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges ésszerű időt. A reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az Eladó és a Vevő hosszabb határidőben állapodik meg. Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolást adni a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás és a javítás időtartamának igazolását, vagy írásban indokolni a reklamáció elutasítását. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

 23. Az Eladó a Vevőtől kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon adja vissza a Vevőnek, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta, kivéve, ha a Vevővel másként állapodtak meg.

 24. A Polgári Törvénykönyv 2113. szakasza értelmében az áru minőségére vonatkozó garancia a Vevő számára az áru gyártója által az áru minőségére nyújtott garanciától függően biztosított. Amennyiben az árucikkek eladott árucikkeken, azok csomagolásán, az árucikkeket kísérő használati utasításban vagy más jogszabályi rendelkezések szerint az árucikkek minőségére vonatkozó garanciára vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandók. Az Eladó az Eladóhoz intézett telefonos vagy e-mailes megkeresése alapján is tájékoztatja a Vevőt az adott árutípusra vonatkozó minőségi garanciáról.
 1. ADATVÉDELEM

 1. Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vevővel szemben külön dokumentummal teljesíti.

 2. A Vevő, aki szintén természetes személy, hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatok kezeléséről és egyes törvények módosításáról szóló, módosított 110/2019. számú törvény (a továbbiakban:"Személyes adatok kezeléséről szóló törvény") 4. pontjának a) alpontja szerinti személyes adatait, azaz az Adatkezelő részére megadott valamennyi személyes adatát (a továbbiakban: "személyes adatok"), így különösen nevét, vezetéknevét, telefonszámát, e-mail címét, azonosító számát, adóazonosító számát és esetlegesen egyéb adatokat, mint például a születési dátumot az Adatkezelő kezelje.

 3. A Vevő, aki szintén természetes személy, hozzájárul személyes adatainak az előző bekezdés szerinti feldolgozásához a Vevő felhasználói fiókjának a webáruházon belüli létrehozása és fenntartása, a Vevő és a Rendszergazda közötti szerződések megkötése és végrehajtása, a Vevő szolgáltatásainak javítása és bővítése (különösen a webáruház általános működésének javítása, funkciók hozzáadása stb.), valamint - ha a Vevő nem választ más lehetőséget - a kereskedelem vagy szolgáltatások kínálása (kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése) céljából.

 4. A Vevő az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és egyes törvények módosításáról szóló 480/2004. sz. törvény (az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény) módosított 7. § (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére vagy telefonszámára. Az Eladó a Vevővel szemben a GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Vevő személyes adatainak a kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatban külön dokumentummal tesz eleget.

 5. A vásárló hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetőek anélkül, hogy a cookie-kat a Vevő számítógépén tárolnák, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 6. Az Eladó személyes adatok feldolgozásának alapelvei és feltételei a Vevő számára a Weboldalon a következő linken érhetőek el: https://www.elerhetootthon.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/.

 7. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy:


  1. Az adatkezelő a személyes adatait az üzlet felajánlása, az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése céljából is kezelheti, kivéve, ha másként nem dönt;
  2. a személyes adatok kezeléséről szóló törvény szerinti különleges adatai nem kerülnek feldolgozásra;
  3. személyes adatait önként és határozatlan időre adja meg;
  4. az Adatkezelő jogosult a személyes adatait teljes körűen kezelni mindaddig, amíg a Vevő nem kéri azok törlését;
  5. a Vevő bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban vagy az e-mail címéről;
  6. személyes adatait az Adatkezelő kézzel és automatikusan kezeli az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatkezelő által írásbeli szerződés alapján felhatalmazott adatfeldolgozók útján, akik e szerződés alapján kötelesek a Vevő személyes adatait legalább olyan mértékben védeni, mint az Adatkezelő;
  7. a fentiek kivételével sem az Adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nem adja át a Vevő személyes adatait más harmadik személyeknek, kivéve azokat a személyeket, akik a webáruház működéséhez adminisztratív, számviteli és technikai támogatást nyújtanak;
  8. az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottai, más természetes személyek, akik a Vevő személyes adatait az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján kezelik, valamint más személyek, akik az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adataival törvényes hatáskörük és feladataik ellátása során kapcsolatba kerülnek, kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelését és az olyan biztonsági intézkedéseket fenntartani, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a Vevő személyes adatainak biztonságát, és ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszony vagy az érintett munka megszűnését követően is fennáll;
  9. a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogokkal rendelkezik, különösen azzal a joggal, hogy tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről, amelyet az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül a Vevő rendelkezésére bocsátani. A tájékoztatás tartalmát a személyes adatok kezeléséről szóló törvény rendelkezései határozzák meg. Az Adatkezelő jogosult a tájékoztatásért ésszerű díjat kérni, amely nem haladhatja meg a tájékoztatás nyújtásához szükséges költségeket. Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségét a Vevő nevében az adatfeldolgozó is teljesítheti;
  10. amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó az érintett magán- és magánéletének védelmével vagy az adatvédelmi törvénnyel ellentétes módon kezeli személyes adatait, különösen ha személyes adatai az adatkezelés céljára tekintettel pontatlanok, a Vevő magyarázatot kérhet az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól és/vagy kérheti, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó orvosolja a kialakult helyzetet, különösen kérheti személyes adatainak zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy megsemmisítését. Ha a Vevő ilyen kérése jogosnak bizonyul, az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó haladéktalanul orvosolja a hibás állapotot;
  11. Az Adatkezelő eleget tett kötelezettségének, és a Vevők személyes adatainak kezelésére vonatkozó szándékát bejelentette az Adatvédelmi Hatóságnak;
  12. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a Vevő személyes adataihoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése, elvesztése, jogosulatlan továbbítása vagy egyéb jogosulatlan kezelése, valamint a személyes adatokkal való egyéb visszaélés megakadályozása érdekében. Ez a kötelezettség a személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után is fennáll.
 1. LICENCFELTÉTELEK, SZELLEMI TULAJDONJOGOK.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a webáruház használatára vonatkozó, nem átruházható személyes jog kivételével a Vevő a webáruház használatával vagy az Eladóval kötött adásvételi szerződés megkötésével nem szerez szellemi tulajdonjogokat az Eladó szellemi tulajdonjogaihoz, sem más személyek szellemi tulajdonjogait, kereskedelmi neveit, bejegyzett védjegyeit.

 2. A Vevők nem jogosultak a Weboldalon alapuló származékos művek létrehozására.
 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezése során a Felek között kialakítandó gyakorlat is alkalmazandó, de még ez a gyakorlat sem képes önmagában megváltoztatni a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét (feltételeit).

 2. Az Eladó időről időre megváltoztathatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy az Eladó által nyújtott értékesítésre és szolgáltatásokra vonatkozó bármely további feltételt, például az alkalmazandó jogszabályok változása, a Szolgáltatások továbbfejlesztése vagy egyéb változtatásai miatt. Az Eladó különösen akkor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, ha a módosítás szükségessége annak az országnak a jogszabályaiból adódik, amelyben az Eladó általi értékesítésre és a Szolgáltatások nyújtására sor kerül.

 3. Azzal, hogy a Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítását követően is használja a webáruházat, és megrendelést ad le, kifejezi hozzájárulását a jelen Általános Szerződési Feltételek módosított változatához, illetve a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás módosított változatához.

 4. Az Eladó vállalja, hogy a Feltételek változásairól értesítést tesz közzé a honlapján. A módosítások visszamenőlegesen nem alkalmazhatók. Az adott Szolgáltatás új jellemzőivel kapcsolatos vagy jogi okokból végrehajtott módosítások azonban azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a megváltozott feltételekkel, köteles a webáruház használatát abbahagyni.

 5. A Vevő vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi az Általános Szerződési Feltételek szövegét.
 1. BEADÁS

 1. Az Eladó szállítási címe a küldemény feladásának napján a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének címe.

 2. Minden, az Eladónak küldött küldeményt akkor kell kézbesítettnek tekinteni, amikor azt az Eladó átvette. Ha az Eladó a küldeményt nem veszi át a kézbesítési címén, a küldeményt a postai szolgáltatónál történő letétbe helyezést követő tizedik napon kézbesítettnek kell tekinteni, függetlenül a kézbesítés elmaradásának okától (azaz a küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett elköltözött stb.).

 3. A Vevő szállítási címe az a cím, amelyet a Vevő a regisztráció során, vagy felhasználói fiókjának létrehozásakor, vagy az áru megrendelésekor megadott, vagy bármely más cím, amelyet a Vevő később megad az Eladónak, vagy amelyet a felhasználói fiókjának beállításaiban megad.

 4. A Vevőnek küldött bármely küldeményt akkor kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a Vevő átvette azt. Ha a Vevő a küldeményt nem veszi át a kézbesítési címén, a küldeményt a postai szolgáltatónál történő letétbe helyezést követő tizedik napon kézbesítettnek kell tekinteni, függetlenül a kézbesítés elmaradásának okától (azaz a küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett elköltözött stb.).

 5. A fent említett módszerek nem zárják ki a postai küldemények más, a törvény által megengedett módon történő kézbesítését, pl. pl. adatdobozon keresztül.
 1. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG.

 1. A webáruház használatára és/vagy az adásvételi szerződések távoli elektronikus kommunikáció vagy a felek közvetlen részvétele útján történő megkötésére a XVI. cikk 9. bekezdése értelmében kizárólag a Cseh Köztársaság joga irányadó.

 2. A webáruház használatával és/vagy az adásvételi szerződés megkötésével a Vásárlók kifejezik beleegyezésüket a Cseh Köztársaság fenti jogválasztásához, amennyiben érvényesen meg tudják adni ezt a beleegyezést. Az Eladó ezután szintén hozzájárul ehhez a jogválasztáshoz.
 1. KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az eladó a távközléssel kapcsolatban semmilyen költséget nem számít fel. A Vevő viseli a távközlő eszközök használatának minden költségét, különösen a kimenő telefonhívások költségeit, az internet-hozzáférés költségeit stb. E távközlési eszközök használatának költségei a Vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatások díjszabásától függő szokásos díjszabás szerint kerülnek felszámításra.

 2. A Fogyasztónak jogában áll bármilyen panasszal közvetlenül az Eladóhoz fordulni.

 3. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, Központi Felügyelet - AVR osztály, Štěpánská 44, 110 00 Prague 1, e-mail: adr@coi.cz illetékes, honlap: adr.coi.cz . Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odrjeoldalon található online vitarendezési platform használható. Az Eladó és a Vevő közötti valamennyi jogvitára kizárólag a Cseh Köztársaság bíróságai rendelkeznek kizárólagos helyi és anyagi illetékességgel.

 4. Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

 5. Az Eladót a Fogyasztóval szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti etikai kódexek.

 6. Minden egyéb információ és tény, amelyet az Eladó a Polgári Törvénykönyv 1811. § (2) bekezdése és 1820. § (1) bekezdése alapján köteles közölni a Fogyasztóval, és amely nem nyilvánvaló a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseiből, a Fogyasztó által adott konkrét megrendelésből ered.

 7. Amennyiben a Vevő másként nem dönt, a Vevő beleegyezik, hogy az Eladó árucikkeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címén kapja meg, és beleegyezik továbbá, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeit a Vevő elektronikus címén kapja meg.

 8. A vásárló hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a vásárlás a webáruház webes felületén is lebonyolítható, és az Eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők anélkül, hogy a Vevő számítógépén sütiket tárolnának, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 9. Minden szerződéses kapcsolatra, beleértve a jelen ÁSZF-et is, a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Amennyiben a Vevő fogyasztó, az ÁSZF-ben nem szabályozott kapcsolatokra a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. módosított törvény az irányadó. Ha a Vevő vállalkozó, az ÁSZF-ben és a Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott viszonyok.

 10. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó weboldalán való közzétételük napján lépnek hatályba, és a módosítások szerint minden olyan megrendelésre vonatkoznak, amelyet ezen a napon vagy azt követően adnak le. A jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének napján a korábbi Általános Szerződési Feltételek hatályukat vesztik, de ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek korábbi változata alapján megkötött adásvételi szerződéseket. Az Eladó fenntartja magának a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, de ez nem érinti a korábban a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megkötött adásvételi szerződéseket. Az Általános Szerződési Feltételek új változatát az Eladó honlapján közzéteszi.

 11. A jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. A Vevővel az adásvételi szerződésben kötött különleges megállapodások elsőbbséget élveznek a jelen Általános Szerződési Feltételeknek az azokkal ellentétes rendelkezéseivel szemben.

 12. Az Eladó weboldalán az árukra vonatkozó valamennyi információ tájékoztató jellegű, és azokból nem vonhatók le jogi következmények.

 13. A fogyasztói jogok gyakorlásának elérhetőségei:


  E-mail: info@elerhetootthon.hu

 14. Az Általános Szerződési Feltételek nem biztosítanak jogokat harmadik feleknek.

 15. Ha a Vevő és a webáruház felhasználója megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és az Eladó nem reagál erre a jogsértésre, ez nem jelenti azt, hogy az Eladó lemond az őt megillető jogokról (például arról a jogáról, hogy a jövőben is megtegye a szükséges jogi lépéseket jogai érvényesítésére).

 16. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, az nem érinti a többi rendelkezést.

 17. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely, de nem lényeges részét képező kötelezettsége részben vagy egészben végrehajthatatlan vagy végrehajthatatlanná válik, az teljes mértékben elválasztható a jelen Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésétől, és az ilyen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb kötelezettségek érvényességét és végrehajthatóságát. Ha az érvénytelenségi ok a jogügyletnek csak egy olyan részére vonatkozik, amely annak egyéb tartalmától elkülöníthető, csak ez a rész érvénytelen, ha feltételezhető, hogy a jogügylet az érvénytelen rész nélkül is létrejött volna, ha a fél az érvénytelenséget időben felismerte volna.

 18. Ha a Vevő kifejezi, hogy nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, nem jogosult a webáruház további használatára, kivéve, ha az Eladóval másként állapodik meg.

 19. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítását javasolja, jogosult az eszhop használatára és az Eladóval az Eladóval kötött adásvételi szerződések megkötésére a változatlan Általános Szerződési Feltételek szerint mindaddig, amíg a módosítást az Eladó kifejezetten írásban el nem fogadja, vagy amíg a Felek között más megállapodás nem jön létre.

 20. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti jogok és kötelezettségek akkor is érvényben maradnak, ha a Vevő már nem használja az eszhopot.

 21. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés megkötésére a Weboldalon közzétett valamennyi nyelvi változatban sor kerülhet. A jelen Általános Szerződési Feltételek több nyelvi változata közötti ellentmondás esetén a cseh nyelvű szöveg az irányadó.

 22. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötbérigény nem érinti a teljes kártérítési igényt.

2023.1.6-án