Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: Textilomanie s.r.o.

Székhelye és postai címe: Lidická 700/19, 602 00 Brno, Csehország

Cégjegyzékszáma: 047 88 494  

Adószáma:  CZ047 88 494

E-mail címe:  info@elerhetootthon.hu

Honlapjának címe: www.elerhetootthon.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:+36 1 955 5950

 

 

Általános tájékoztató:

A jelen Tájékoztató célja annak rögzítése, hogy csak a velünk történő szerződéskötéshez – mivel az a velünk történő szerződéskötés előfeltétele - és annak teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges minimális jellegű és mennyiségű személyes adatokat - tranzakció alapján - kérünk el elektronikusan Öntől /amely a személyazonosításra alkalmas magyar okmányon viselt név, születési idő és hely, lakcím, elérhetőségként mobil telefonszám és emailcím, valamint egyéb a szerződések jogszerű teljesítéséhez elengedhetetlen adat/, amelyek az adatkezelés céljához feltétlenül szükségesek és arra alkalmasak, valamint azok kezeléséhez Önnek előzetesen hozzá kell járulnia, hogy a közöttünk létrejövő szerződés teljesítésében minél jobban együtt tudjunk működni, amely cél minél előbbi és minél jobb teljesítése érdekében – amely az Ön és a Mi közös érdekünk - kérjük csak el az Ön személyes adatait és azt csak mi kezeljük, azt további kezelésre, feldolgozásra az Ön hozzájárulása nélkül senkinek nem adjuk át. Az adatkezelés feltétele és jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása.

 

Adatkezelés helye: A számítástechnikai rendszerek és más adatmegőrzési helyek a társaság székhelyén, telephelyén, fióktelepein találhatóak meg.

 

Az Adatkezelő által folytatott összes adatkezelés célja:

a) az Ön lehető legjobb tájékoztatása;

b) a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás;

c) az Ön azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás;

d) az Ön jogosultságainak (az Ön által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;

e) a Társaságunk internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása;

f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;

g) az Ön által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

i) statisztikák, elemzések készítése;

j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

k) az Ön által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

l) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

m) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

n) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

o) az Ön jogainak védelme;

p) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

r) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

 

Szerződéskötés:

Adatkezelést csak az Ön adatainak teljes körű védelmével a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően folytatunk, amely személyes adatokat a szerződés teljesítése után és a gazdasági esemény későbbi beazonosításához szükséges törvényes határideig történő tárolása után - amely jelenleg a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év - automatikusan törlünk, avagy anomizáljuk, azaz azokat a szerződés teljesülése után nem tároljuk és nem dolgozzuk fel, kivéve ha Ön a megfelelő tájékoztatásunk után kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak más célú további kezeléséhez, avagy tárolásához.

Különlegesen személyes adatot Öntől nem kérünk.

A 16. életévét be nem töltött és különösen a kiskorú adatának megadásakor a szülő kifejezett beleegyezése kell.

 

Adatközlőre vonatkozó rendelkezések:

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az Önök, mint az adatközlők kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor bizonyos szolgáltatásokat nem tud igénybe venni.

A személyes adatok megadáskor Ön felelősséget vállal a tekintetben, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek, valamint a megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatásunkat.

 

Ajánlat kérése:

Amennyiben Ön csak ajánlatot kér tőlünk, akkor a honlapunkon elérhető kapcsolat-felvételi nyomtatvány kitöltésével, illetve a telefonon,  e-mailben vagy postai úton átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) a külön hozzájárulásával természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség)  kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

 

Hírlevél:

Hozzájárulás hiányában, azaz „kéretlenül” hírlevelet, direkt marketing anyagokat nem küldünk Önnek. A hírlevelek, reklámanyagok küldéséhez az Ön külön, önkéntes, tevőleges és előzetes hozzájárulása szükséges, amely előtt Önt egyértelműen tájékoztatjuk a jogairól és az adatkezelés céljáról, így a személyre szabott hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk személyre szabott felhasználási profilt hozzon létre és ezáltal a személyes érdeklődésének leginkább megfelelő ajánlatokat tudjunk küldeni, amely azt jelenti, hogy az Ön fenti hozzájárulásával rögzíthetjük a felhasználói viselkedését a weboldalainkon, mobilalkalmazásán és hírleveleinken. A felhasználói magatartás értékelése során rögzíthetjük, hogy Ön az adott webhelyen, hírlevélen vagy mobilalkalmazáson belül mely területen tartózkodik és mely linkeket használja.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig történik.

 

Az Ön fenti adataiból a hozzájárulásával személyre szabott felhasználási profilokat hozhatunk létre személye és / vagy e-mail címének hozzárendelésével annak érdekében, hogy az egyes hirdetési megszólításaink, ajánlatainkat - különösen hírleveleink - minél jobban személyes érdeklődéséhez illeszkedjenek és minél érdekesebb ajánlatokat küldhessünk Önnek.

 

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelek alján található linken, ami a kezelt felhasználói adatok törléséhez vezet. A hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

A fentiek alapján csak olyan témájú üzeneteket küldünk Önnek, amelyet Ön a fenti hozzájárulásával kifejezetten és előzetesen, azaz korábban kért, de arról bármikor könnyen, automatikusan - külön adatbekérés nélkül – leiratkozhat, hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben a hírlevél küldésben külső adatfeldolgozók működnek közre, a kapcsolatot a GDPR 28. cikke szerinti szerződés szabályozza. A fentieken kívüli nem történik adattovábbítás harmadik felek felé. Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai: Amennyiben a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását Ön visszavonja, akkor adatai a hírlevél küldő  e-mail listákból törlésre kerülnek.

 

Sütik alkalmazása:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Társaságunk a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön kifejezett, egyértelmű és előzetes hozzájárulása esetén a számítógépén kis adatcsomagot, ún. munkamenethez kapcsolódó vagy ideiglenes sütit (cookie) helyezhet el és olvas vissza, amely nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosíthatjuk Önt. A honlapunk optimalizálásával kapcsolatos érdekünk a fenti rendelkezés értelmében jogos érdeknek minősül. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Hozzájárulását bármikor megváltoztathatja. A sütik célja, hogy felhasználóbarát működést valósítsunk meg, amely érdekében a sütik segítségével, amikor Ön a honlapjainkat ismét felkeresi, úgy automatikusan felismerésre kerül, hogy Ön korábban már látogatta oldalunkat, milyen beállításokat használt, így ezeket a lépéseket nem kell újra megtennie. Felhívjuk figyelmét, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Böngészőjét mindazonáltal beállíthatja úgy, hogy számítógépén ne rögzülhessenek sütik, vagy új süti elhelyezése előtt mindig jelenjen meg figyelmeztetés. A sütik teljes körű deaktiválása azt eredményezheti, hogy a jövőben nem tudja a honlapunk minden funkcióját teljes körűen használni.

 

AdWords és Analytics: Google Adwords konverziókövetés használata. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Ön a weboldalunkat Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ön nem is azonosítható általuk. Amikor Ön a weboldalunk bizonyos oldalait böngészi és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Ön a hirdetésre kattintott.

 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

Az információk – amelyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, amelyekkel bármelyik Önt azonosítani lehetne.

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása:

Honlapunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését.

Az Ön által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön a weboldalunkat, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását Ön a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy honalunknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Ön weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Közösségi oldalak:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin/Webpush stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve az Ön nyilvános profilképe.

 

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Önt az adatainak a kezelése során megilleti a Tájékoztatáshoz való jog, a Hozzáféréshez való jog, Adatok helyesbítésének kérése, Törléshez való jog: Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adathordozhatósághoz való jog: Tiltakozáshoz való jog, amely lenti jogait a nekünk küldött email üzenetben gyakorolhatja, amelyet igyekezetünk szerint minél előtt, de legkésőbb 14 naptári napon belül kötelesek vagyunk teljesíteni:

 

Az Ön jogai:

Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól.
Hozzáféréshez való jog: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait
Adatok helyesbítésének kérése: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy ha az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.
 

Jogairól bővebben itt tájékozódhat:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679#d1e2217-1-1.

 

Adatvédelmi képviselő társaságunknál nincs, így bármely adatkezeléssel kapcsolatos panaszával kérjük, közvetlenül forduljon hozzánk a +36 1 955 5950 vagy a  info@elerhetootthon.hu elérhetőségeken. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések esetén, az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül - kivéve, ha „valószínűsíthetően” nem okoz nagy sérelmet az érintettek számára - bejelentési kötelezettségünk van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, de természetesen Ön is panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Csehország,  Telefon:+36 1 955 5950, E-mail: info@elerhetootthon.hu, www.elerhetootthon.hu

 

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per csak a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék előtt indítható meg, amely illetékességét a Felek kifejezetten kikötik.

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A változtatást követő belépéssel Ön elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes